תנאי שימוש באתר

1. מבוא

1.1. ברוכים הבאים לאתר Weareallalike.co.il ("האתר"). האתר מנוהל ומופעל על ידי חברת טקדה ישראל בע"מ ("טקדה"/"הנהלת האתר"). השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים הפועלים בו, מעיד על הסכמתך לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר, לרבות מדיניות הפרטיות באתר, וכן הוראות נוספות שייתכן ויופיעו במהלך השימוש באתר (יחדיו: "תנאי השימוש"). הנך מתבקש לקרוא את המסמכים המחייבים בקפידה. תשומת לבך כי המסמכים המחייבים עשויים להשתנות מעת לעת וכי עליך מוטלת החובה להתעדכן בהם. אם אינך מסכים לתנאי המסמכים המחייבים, הינך מתבקש להימנע מהשימוש באתר.

1.2. המידע והתכנים באתר נועדו להרחיב את הדעת ולשמש כמידע כללי בלבד. תכנים אלו אינם מהווים חוות דעת או עצה מקצועית, או תחליף להיוועצות ישירה עם איש מקצוע מתאים באשר לטיפול הנדרש ואינם המלצה לנטילת תרופה כזו או אחרת. ייעוץ רפואי מקצועי יהיה תלוי לעולם בנסיבותיו האישיות של כל מקרה ומקרה ולכן תמיד מומלץ לקיים בדיקה ו/או התייעצות ישירה עם הרופא המטפל האישי שלך – וזאת לצורך קבלת ייעוץ והמלצות המתאימות למצבך הרפואי הפרטני. בכל מקרה, אין להיעזר באתר במקרי חירום. השימוש בשירותי ובתכני האתר הינו על אחריותך בלבד.

1.3. יודגש ויובהר כי המלצה בכל דרך שהיא, לשימוש במוצר כלשהו לרבות מוצר רפואי או תרופה כלשהי ו/או רכישת שירות, טיפול, תרופה, מוצר רפואי או פרה-רפואי או מוצר בעל השפעה או השלכה רפואית, טעונים התייעצות עם מומחה מתאים לאחר בדיקה אישית ופרטנית של כל מקרה ומקרה. בכל מקרה, אין להשתמש בכל תרופה או מוצר רפואי כלשהו ללא התייעצות מקדימה אישית עם רופא או מטפל, שלא באמצעות האתר. בכל מקרה חירום רפואי אין להסתמך על המידע הניתן באתר ויש לפנות לרופא או לבית החולים, שיהוי בפניה לטיפול רפואי עשוי להיות בעל השלכות מסוכנות.

1.4. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

2. אודות האתר

האתר משמש כמקור מידע עבורך בנושא מחלת גושה ("המחלה"). מטרת האתר הינה לשפר את היכולת של המטופל להתמודד עם המחלה, באמצעות מאמרים, טיפים בנושא אורח חיים ועוד.

3. רישום לאתר

3.1. האתר פתוח לשימוש כל משתמשי האינטרנט. עם זאת, חלק מהתכנים הקיימים באתר פתוחים רק לצוות רפואי או מטופלים. תוכל ליהנות מתכנים אלו לאחר השלמת תהליך ההרשמה הרלוונטי.

4. השימוש באתר

4.1. הנך רשאי להשתמש באתר בהתאם לכללים המפורטים להלן:

4.1.1. הנך רשאי להשתמש באתר למטרות שאינן מסחריות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להעתיק ולהשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת;

4.1.2. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם;

4.1.3. אין לקשר לאתר ולתכניו מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק או שפרסומם מנוגד לחוק.

4.2. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים באתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את הנהלת האתר בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

4.3. טקדה רשאית בכל עת להפסיק את הצגת התכנים באתר, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת. טקדה יכולה לשנות מעת לעת את האתר, לרבות שינוי המבנה, מראהו ועיצובו, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. אתה מתחייב, כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי טקדה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

5. קישורים באתר

5.1. ייתכן ותמצא באתר קישורים ('לינקים') לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. מרבית התכנים אינם מתפרסמים על ידי הנהלת האתר, או מטעמה והנהלת האתר איננה שולטת או מפקחת עליהם. העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינו מעיד על הסכמת הנהלת האתר לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. הנהלת האתר אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

5.2. טקדה איננה מתחייבת כי הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל והיא רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט.

6. מדיניות פרטיות

טקדה מכבדת את פרטיותך בעת השימוש באתר. מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר נמצאת בכל עת בכתובת הבאה: https://www.takeda.com/privacy-notice/ והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותעיין בה מעת לעת.

7. קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובכל תוכן הכלול בו הינן של טקדה בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים, שהתירו לטקדה להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מטקדה.

8. אחריות

8.1. התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. טקדה עושה כמיטב יכולתה אך אינה יכולה להתחייב שהאתר וכל התכנים והשירותים המופיעים בו לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל טקדה ו/או מי מטעמה.

8.2. השימוש באתר ובכל תוכן, או שירות בו ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה וטקדה ו/או מי מטעמה, לרבות חברות אחרות בקבוצת טקדה, לא יישאו באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרמו לך או למי מטעמך או לכל צד שלישי אחר, לרבות כל הפסד, אובדן או הוצאה, הקשורים, או נובעים, במישרין או בעקיפין עם האתר וכל תוכן ושירות בו.

8.3. טקדה עושה כמיטב יכולתה שהתכנים והשירותים המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. טקדה לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.

9. שיפוי

הנך מתחייב לשפות את טקדה ו/או מי מטעמה, לרבות חברות אחרות בקבוצת טקדה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי השימוש.

10. שונות

10.1. טקדה רשאית לשנות מעת לעת את תנאי שימוש. במידת האפשר ואם יבוצעו בתנאי השימוש שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

10.2. על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מתנאי השימוש ו/או מהאתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב – יפו.

10.3. טקדה תהיה רשאית להסב או להמחות את כל זכויותיה באתר, או כל חלק מהן, לצד שלישי.

10.4. על כל שאלה אנא פנה אלינו באמצעות הטופס.