עובדות על סרטן ריאה מסוג ALK +

בין 10% ל – 15%

מחולי סרטן הריאה

לא עישנו מעולם

כ – 2,700

חולים חדשים בישראל

בסרטן ריאה כל שנה

כ – 70 אלף

חולי סרטן ריאה חדשים
 עם מוטציה מסוג ALK
 מאובחנים בעולם
 מדי שנה

גרורות מוחיות

בקרב חולי  ALK +,
 כ-30% יאובחנו
עם גרורות מוחיות
 כבר בשלב האבחון הראשוני