הדרך לאבחון סרטן ריאה

ד"ר דניאל סטרובין וד"ר אירנה לזרב