image description
X
איזור אישי למטופלים

תכנים המוצגים בחלק זה של האתר מיועדים למטופלי אלונבריג בלבד. הכניסה אפשרית באמצעות הסיסמא שקיבלת מהצוות המטפל במוסד הרפואי בו הינך מטופל/ת.

התחברות 

גולש/ת יקר/ה, המידע והתכנים באתר נועדו להרחיב את הידע במחלת אלק+, השפעת הטיפול התרופתיולשמש כמידע כללי בלבד. תכנים אלו אינם מהווים חוות דעת, עצה מקצועית או תחליף להיוועצות ישירהעם איש מקצוע מתאים באשר לטיפול הנדרש ואינם מהווים המלצה לנטילת תרופה כזו או אחרת.